Kampanyamız hakkında

Amaç

Eğitim süreci ile ana amaç, eşitliği ilerletmek ve etnik azınlık kökenli kadınlar, erkekler ve gençler arasında negatif sosyal kontrolü azaltmaktır.

Etnik azınlık kökenli kadın ve erkeklere haklar, eşitlik ve negatif sosyal kontrol konusunda daha fazla bilgi vererek ve bununla birlikte münazaralar ve algı oluşturarak, ve öğrendikleri bilgileri, eşitlik ve negatif sosyal kontrol konusunda günlük hayatlarında karşılaştıkları engelleri aşmada kullanmaları ile bu gerçekleşecek.

Eğitim süreci ile hedefimiz kadınlar ve kızlar söz konusu olduğunda kendi ekonomileri, boşanma, şiddet, cinsellik, kızlık zarı vb. konularda onlara somut bilgi vermek ve aynı zamanda negatif sosyal kontrol ve kadınların kendi aralarında eşitsizlik konularında münazaralar, tartışma ortamı oluşturmaktır. Kurslarımızla ayrıca amaçlanan, çocuklarının büyütüldüğü koşullar ve bunun çocukların toplumdaki refahı ve fırsatları üzerindeki anlamı ile alakalı olarak annelerin tutum ve davranış modellerini etkilemek, geliştirmektir.

Eğitim süreci ile amacımız erkekler ve erkek çocukları söz konusu olduğunda örneğin boşanma, ekonomi, aile hukuku, yakın ilişkilerde şiddet yasağı, cinsel normlar hakkında bilgi ve Danimarka’da erkek ve baba rolünün nasıl farklı olabileceği gibi hakların sayılabileceği cinsiyetler arası eşitlik ve haklar eşitliğinin Danimarka’da temel değerler olduğunu kendilerine belirtmektir. Kurslarımız bu şekilde erkeklerin örneğin kadınların iş piyasasına girmesinin getirdiği ”kazançları” görmesine ve aynı zamanda negatif sosyal kontrolün azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Hedef grubu

Sürecimiz bütün ülkedeki etnik azınlık kökenli kişilere hitap etmektedir. Sürecimizin genel hedef grubu hem gençler ve yetişkinler hem de yakın zamanda Danimarka’ya gelmiş ve dil okullarında Danca öğrenen göçmen ve mülteciler ve aynı zamanda uzun süredir ülkede bulunan ama Danimarka’da eşitlik ve haklar konusunda bilgi eksiklikleri olduğunu hissedenlerdir. Aşağıda her bir kursun hedef gruplarının daha detaylı bir tanımını görebilirsiniz.

Kursların bütün ülkede eşitlik ve/veya entegrasyon odaklı olarak dil okulları, kulüpler ve derneklerde verilmesi düşünülmektedir. Kursların içeriğini üyeleri için uygun bulan bütün dernekler bir kurs rezerve edebilirler.

 

Kurslar ve eğitim

Eğitimli eğitmenler tarafından sunulan 5 farklı kurs hizmeti sunuyoruz. Eğitmenlerimiz bütün ülkeden konuyla ilgili ve bu konuda bilgi sahibi profesyonel kişiler arasından seçilmişlerdir. Eğitmen seçiminde profesyonel anlamda bilgi sahibi ve aynı zamanda kursiyerlerimiz için rol model olabilecek eğitmenler bulmak üzerinde odaklanılmıştır. Amacımız hem profesyonel hem de rol model yönlerinin eğitmen grubumuzun tamamında temsil ediliyor olmasıdır.

Süreç, kursiyerlere uygun kursların rezerve edilebileceği şekilde düzenlenmiştir. Düşünülen, kursiyerlerin ilk önce temel kursa ve daha sonra hedef gruba daha yönelik ileri kurslardan birine katılmalarıdır. İleri kurslar söz konusu hedef grubuna uygun eşitlik temaları hakkında hedef gruba uyarlanmış bir iletişim seviyesinde daha derin bir tartışma için temel oluştururlar.

Temel kursumuz, bir tanıtım sürecidir ve genel geniş hedef grubuna hitap etmektedir. Dil okullarında kurslarımız birincil olarak, Avrupa Kurulununum dil seviyeleri tanımlamalarına göre A2 ve B1 arasından bir seviyede Danca becerilerine ulaşan DU1 modul 6 ve DU2 modul 5 kursiyerlerine hitap etmektedir.

Kursumuz Danimarka’da genel haklar ve eşitlik ve ayrıca Danimarka toplumunda vatandaşlar için eşitlik ne anlama gelir, hakkında bilgi ve münazaralar, tartışmalar içermektedir. Bu kapsamda kadınlar ve erkeklerin iş piyasasında, evlilikte ve aile içerisinde nasıl eşit haklara ve yükümlülüklere sahip oldukları konuşulur. Kız ve erkek çocukları arasında eşitlik ve aynı zamanda bunların yaşları doğrultusunda hakları, velileri ve vasileri ile ilgili özgür iradelerini kullanma üzerinde de çalışılır.

Mavi kursumuz Danimarka’da sadece A2 ve B1 arasında bir seviyede Danca öğrenecek kadar bir süre yaşamış olan göçmen ve mültecilere hitap etmektedir. Bu kişiler bu anlamda Danimarka’ya nispeten kısa bir süre önce gelmiş ve Danimarka’da eşitlik hakkında tanıtıcı bir seviyede bilgi edinecek kişilerdir. Kursumuz etnik azınlık kökenli yetişkinlere, bunların arasında evli ve çocuklu olanlara, hitap etmektedir ve bu gruba uygun seçilmiş temalar içermektedir. İş piyasasında ve evlilikte eşitlik, aynı zamanda kız ve erkek çocuklarının eşitlik prensibinde yetiştirilmesi gibi temaları kapsamaktadır.

Kırmızı kurs, etnik azınlık kökenli yetişkinlere, bunların arasında evli ve çocuklu olanlara hitap etmektedir. Bu süreç, Danimarka’da daha uzun süre yaşamış olanlar için formüle edilmiştir. Bu grubun Danimarka’daki eşitlik ve haklar konusunda genel bir bilgiye sahip olduklarından yola çıkılır, ama bu durumlar hakkında daha yakından bir bilgi sahibi olma istekleri olabilir. Bu sebeple bu kursta Danimarka’da bir ailenin günlük yaşamındaki farklı eşitlik perspektifleri, bunların arasında eşlerin bakım yükümlülüğü, çocukların velayeti, boşanma ve aynı zamanda çocuklar ve gençlerin özgür iradesi gibi konular derinlemesine ele alınır.

Yeşil kurs, hedef grubunun daha genç kesimine hitap etmektedir. Bekar ve çocuk sahibi olmayan hem 18 yaş üstü hem de altı gençler. Kursumuz nispeten kısa süre önce gelen ve A2 ve B1 seviyesinde Danca öğrenen ve Danimarka toplumu ve eşitlik hakkında sınırlı bilgi sahibi olan gençlere hitap etmektedir. Kursumuz kız ve erkek çocuklarının eşit eğitim ve boşzaman faaliyetleri ve aynı zamanda gençlerin kamusal alanlarda davranışları ve hareketleri ve velileri ve vasilerine karşı hakları gibi konuları işleyerek eşitliği tanıtır.

Sarı kurs bekar çocuksuz, gençlere hitap etmektedir. Bu kurs, Danimarka’da daha uzun süre yaşayan ve hakları ve eşitlik konusunda temel bir bilgi sahibi olan, ama bunların yaşamlarını nasıl etkileyebileceği konusunda daha derin bir anlam arayan etnik azınlık gençlerine hitap etmektedir. Bu kursta arkadaşlar ve sevgililer, veliler ile ilişkiler ve özgür irade ve aynı zamanda topluma katılım gibi konular münazara edilecektir.

Kim düzenliyor

EŞİTLİK HAKKI kampanyası Dışişleri Bakanlığı Eşitlik Bölümü adına Danimarka Mülteciler Yardımı ve Als Research tarafından gerçekleştirilmiştir. Kampanya bir dizi kurumun işbirliği ile gerçekleşmiştir. Bunların arasında Danimarka Mülteciler Yardımı Savunmasız Mülteciler Merkezi ve Entegrasyon Ağı, Konut Sosyal Ağı, Art Director Sasha Jespersen, Vintergaard Media og web-bureauet Dife sayılabilir.

EŞİTLİK HAKKI hükümetin onursal çatışmalar ve negatif sosyal kontrolün önlenmesi ile ilgili 2016 tarihli eylem planının bir parçasıdır.

Eğitim süreci, 2018-2020 yıllarında uygulanması planlanarak, 2018 ilkbaharında geliştirilmiştir.

Kampanya ile ilgili sorular için irtibat info@rettilligestilling.dk.

 

Vælg dit sprog / Choose your language

We use cookies to ensure that we provide you with the best possible experience of our website. If you continue to use this site, we will assume you agree with it.