Til undervisere

Kære underviser

Her finder du alle de materialer, du skal bruge for at undervise i de seks udbudte kurser.

Overordnet for alle kurserne er underviserguiden og kursushæftet. Du vil som underviser have modtaget en personlig underviserguide, samt have adgang til et sortiment af kursushæfter til uddeling blandt kursister.

Underviserguiden skal ses som en støtte til dig i undervisningen. Den giver information om undervisningsforløbets formål, tilgange til undervisning og læring, samt brug af undervisningsmaterialer. Den indeholder en kronologisk gennemgang af kurserne med stikord til det faglige indhold, der skal formidles.
Download underviserguiden her.

I foråret 2020 er alle kurser blevet udvidet 30 minutter med en uddybning af temaet vedrørende religiøse ægteskaber. Der er i denne forbindelse blevet udviklet indstik til underviserguiden vedrørende dette tema. Indstik kan downloades sammen med øvrige materialer nedenfor.

Kursushæftet er et trykt hæfte, som uddeles til kursisterne for at give dem en mulighed for at læse videre om forløbets emner, samt finde referencer til rådgivning og yderligere information. Derudover giver det dig som underviser mulighed for at indhente den nødvendige baggrundsviden til at gennemføre undervisningen.
Kursushæftet kan downloades på 7 forskellige sprog: Dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, tigrinya og farsi.

Der er udarbejdet et særskilt undervisnings og oplysningsmateriale vedrørende ægteskab og skilsmisse i Danmark.
Materialer kan downloades på 5 forskellige sprog: Dansk, engelsk, arabisk, somali og farsi.

Der er ligeledes udarbejdet et særskilt undervisningsmateriale vedørerende negativ social kontrol som en barriere for beskæftigelse, kaldet Orange kursus. Underviserguide og kursisthæfte kan downloades via links forneden.

Film og prezi-slides er specifikke til hvert kursus. Prezi-oplæggene skal understøtte undervisningen samt strukturere de enkelte sessioner. Filmene vises i undervisningen i enkelte klip, der hver giver anledning til samtaler, øvelser og oplæg. Disse klip er indlejret i de enkelte prezi-oplæg, og kan findes her på hjemmesiden i 7 forskellige sprogversioner: Dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, tigrinya og farsi.

Du kan tilgå samtlige prezi-oplæg online eller downloade dem til din computer via nedenstående links.

Til enkelte øvelser benyttes udprintet materiale. Dette kan også downloades nedenfor.

Basis kursus:
Prezi online
Download Prezi 
Indstik til underviserguide
Filmene kan downloades her: Dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, tigrinya, farsi
eller tilgås online her: Dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, tigrinya, farsi
Øvelseselementer

Blåt kursus:
Prezi online
Download Prezi
Indstik til underviserguide
Filmene kan downloades her: Dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, tigrinya, farsi
eller tilgås online her: Dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, tigrinya, farsi
Øvelseselementer

Rødt kursus:
Prezi online
Download Prezi
Indstik til underviserguide
Filmene kan downloades her: Dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, tigrinya, farsi
eller tilgås online her: Dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, tigrinya, farsi
Øvelseselementer

Grønt kursus:
Prezi online
Download Prezi
Indstik til underviserguide
Filmene kan downloades her: Dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, tigrinya, farsi
eller tilgås online her: Dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, tigrinya, farsi
Øvelseselementer

Gult kursus
Prezi online
Download Prezi
Indstik til underviserguide
Filmene kan downloades her: Dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, tigrinya, farsi
eller tilgås online her: Dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, tigrinya, farsi

Lilla kursus
Prezi online
Download Prezi
Underviserguide til Lilla kursus
Undervisnings- og oplysningsmateriale kan downloades her: Dansk, engelsk, arabisk, somali og farsi

Orange kursus
Orange kursus findes i to versioneringer:
Version 1 til afvikling i regi af jobcentre med fokus på handlemuligheder og strategier
Version 2 til afvikling i regi af det boligsociale områder med fokus på holdningsbearbejdelse.
Prezi online Version 1 – Jobcenter
Prezi online Version 2 – Udsatte boligområder
Underviserguide til Orange kursus
Undervisningsmateriale kan downloades her
Filmklip, der bruges i undervisningen, kan tilgås her på dansk, arabisk, farsi, tyrkisk, somali og urdu
Øvelseselementer

Andre relevante materialer
I 2019 udkom en ny undersøgelse om holdninger til ligestilling i Danmark. Undersøgelsen hedder Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd, og er gennemført af Als Research for Ligestillingsafdelingen.

Undersøgelsen belyser maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling blandt minoritets- og majoritetsetniske mænd og kvinder bl.a. i forhold til spørgsmål om, hvorvidt manden bør have lige så meget ansvar for huslige pligter, som kvinden, om manden bør have det sidste ord, når det gælder beslutninger i hjemmet, samt om kvinder, der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb.

Som underviser, kan det være relevant at orientere dig i denne undersøgelse. Du kan finde et resumé af undersøgelsen her, eller undersøgelsesrapporten i dens fulde længde her.

Der også udarbejdet nogle refleksionsøvelser, som tager udgangspunkt i nogle af undersøgelsens resultater, og som er velegnet til det videre arbejde med undervisningens temaer. Øvelserne kan bruges i forbindelse med eller i forlængelse af et Ret til ligestilling-kursus, men kan også bruges af andre interesserede fx sprogskoler, boligsociale projekter, bydelsmødre, baba-grupper eller lignende.

Øvelse: Holdninger til ligestilling i Danmark vs. hjemland
Denne øvelse er særligt relevant for relativt nyankomne og går ud på, at deltagerne præsenteres for nogle af undersøgelsens resultater, som de kan diskutere i relation til erfaringer fra deres hjemlande.

Download øvelsesvejledning her og download øvelseselementer her.

Øvelse: Holdninger til ligestilling blandt minoritetsetniske mænd og kvinder i Danmark
Denne øvelse er særlig relevant for personer, som har været i Danmark i længere tid, og som har forholdsvis gode danskkundskaber. Denne øvelse går ud på, at deltagerne præsenteres for nogle af undersøgelsens udsagn og skal gætte på, hvor mange, de tror, er enige/uenige i udsagnet. Herefter præsenteres gruppen for det egentlige tal.

Download øvelsesvejledning her og download øvelseselementer her.